jhin

jhin

Cận cảnh lỗi dame khủng khiếp của Jhin【jhin】:​Đạt hơn 1200 SMCK khi đủ nội tại của Cuồng Đao Guinsoo