Nhà đội trưởng MU bị đe dọa đánh bom, cảnh sát tức tốc vào cuộc

Nhà đội trưởng MU bị đe dọa đánh bom, cảnh sát tức tốc vào cuộc

Đội trưởng MU, Harry Maguire cùng vợ con không khỏi sợ hãi khi nhận được lời đe dọa đánh bom, báo cả