Arsenal đang được thưởng vì sự kiên nhẫn

Arsenal đang được thưởng vì sự kiên nhẫn

Mikel Arteta đang được thưởng bởi chính sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Arsenal. Họ đã cho anh 2 năm r