Nhân viên lễ tang Maradona bị dọa giết

Nhân viên lễ tang Maradona bị dọa giết

Molina được giao nhiệm vụ chăm sóc thi hài Maradona. Lúc này, linh cữu đang mở, chuẩn bị cho người t