Người mẫu từng tố Ronaldo hiếp dâm tiếp tục đòi bồi thường gần 2.000 tỷ

Người mẫu từng tố Ronaldo hiếp dâm tiếp tục đòi bồi thường gần 2.000 tỷ

Các tài liệu vừa được tòa án công bố cho thấy người mẫu có tên Kathryn Mayorga đang đòi hỏi Cristian