FIFA phạt CLB Thanh Hoá gần 1 tỷ đồng đúng mùng 1 Tết

FIFA phạt CLB Thanh Hoá gần 1 tỷ đồng đúng mùng 1 Tết

Số tiền FIFA yêu cầu CLB Thanh Hoá phải nộp là 42.500 USD (khoảng 960 triệu đồng). Đây là tiền lương