Real Madrid nóng mặt PSG chèo kéo Vinicius với lương khổng lồ

Real Madrid nóng mặt PSG chèo kéo Vinicius với lương khổng lồ

PSG đã cố gắng dùng rất nhiều tiền để khiến Vinicius từ chối hợp đồng mới với gia Real Madrid, để gi