Bị chinh phục bởi Vua bóng!Veilei: Nếu Messi nghỉ hưu, tôi sẽ không bao giờ xem bóng nữa.

Bị chinh phục bởi Vua bóng!Vieri: Nếu Messi nghỉ hưu, tôi sẽ không bao giờ xem bóng nữa [Cara Mendapatkan Naga Soccer]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 10trong khán giả sau trò chơi. Anh ấy