Thành phố quê nhà chìm trong nước mắt và tang thương trong ngày tiễn đưa cựu tiền vệ tài hoa nhưng đoản mệnh Antonio Reyes

Thành phố quê nhà chìm trong nước mắt và tang thương trong ngày tiễn đưa cựu tiền vệ tài hoa nhưng đoản mệnh Antonio Reyes

Ngày 3/6, tang lễ của cựu tiền vệ xấu số Jose Antonion Reyes đã được tổ chức tại quê nhà Sevilla. Sa