La Liga-Wu Lei đã ra mắt trong 10 phút Paco bị hỏng người Tây Ban Nha

La Liga-Wu Lei đã xuất hiện 10 phút của Paco Broken Spaniard 1-1 Laandan [Agen Bola 188]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 12 tháng 3: lúc 21:00 ngày 12 tháng 3 năm 2021-22của triển lãm, người Tây Ban Nha đã đi xa 1-1